Możliwość skorzystania z umorzenia pożyczek płynnościowych

Opis: 

W połowie lipca br. Pośrednicy Finansowi udzielający pożyczek płynnościowych dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym dla spółdzielni pracy, otrzymali możliwość częściowego ich umorzenia, przy spełnieniu konkretnych warunków.
Aby skorzystać z takiej możliwości należy spełnić następujące kryteria dostępu:
a. Obniżenie przychodów o 20% w porównaniu przychodów 2 kolejnych miesięcy z 2020 (od stycznia do grudnia 2020) i odpowiednich 2 kolejnych miesięcy z 2019r.
b. Utrzymanie stanu zatrudnienia: punkty pomiaru: 2 miesiące przed złożeniem wniosku i 10 miesięcy po podpisaniu Umowy pożyczki.
c. Złożenie wniosku o umorzenie do 31.12.2020 r.

Wysokość umorzenia uzależniona jest od stopnia utrzymania miejsc pracy w ciągu 10 miesięcy od otrzymania pożyczki i dopiero po tym okresie może wejść w życie.

Wszystkich aktualnych i potencjalnych pożyczkobiorców zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wsparcia oraz wzorami wymaganych dokumentów na stronach Pośredników Finansowych oferujących ten instrument:

TISE Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

(JBW)

Error | Mapa wsparcia spółdzielni

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.