Pożyczka z Funduszu ES na rozwój.

Rodzaj wsparcia: 
Opis: 

Maksymalna kwota jednej pożyczki może wynosić do 500 tysięcy złotych, przy czym jedna spółdzielnia może zaciągnąć maksymalnie 1 mln złotych. Oprocentowanie różni się w zależności od kwoty zaciągniętej pożyczki oraz spełnienia dodatkowych warunków i wynosi między 0,06 % a 1,98 %. Okres spłaty: 7 lat, 6-miesięczna karencja. Zabezpieczenie w formie weksla in blanco. W określonych przypadkach Pośrednik Finansowy może ustanowić dodatkowe formy zabezpieczenia.

Warunki wsparcia: 
podmioty zatrudniające maksymalnie 250 pracowników, działające powyżej 12 miesięcy.
Skierowane do: 
podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz innych podmiotów ES zgodnie z definicją zawartą KPRES.
Instytucja wspierająca: 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
Dane kontaktowe: 

E-mail: biuro1otwii@frp.pl
Telefon:
+48 87 565 14 11 +48 87 565 13 86
+48 519 437 643

Strona internetowa: