Pożyczki płynnościowe dla spółdzielni

Opis: 

Sygnały płynące od początku wybuchu pandemii ze środowiska ekonomii społecznej, do którego zaliczają się również spółdzielni pracy, spowodowały, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło decyzję o uruchomieniu tzw. „instrumentu płynnościowego” polegającego na możliwości uzyskania pożyczki na bieżące cele gospodarcze (np. regulowanie bieżących zobowiązań, w tym publiczno-prawnych, kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.).

Z pożyczek płynnościowych mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalnej oraz spółdzielnie inwalidów i niewidomych.

Pożyczka wynosi do 100 tysięcy złotych a oprocentowana do końca bieżącego roku kalendarzowego wynosi 0,1 %. Pośrednik finansowy nie pobiera żadnych dodatkowych opłat lub prowizji. Dodatkowo można skorzystać z 12-miesięcznej karencji na spłatę pożyczki.

Bank Gospodarstwa Krajowego wyłonił 3 Operatorów, którzy udzielają pożyczek na terenie całego kraju. A są to:

TISE – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami udzielania pożyczek.

(JBW)