lubelskie

×

Error message

  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in bootstrap_pager() (line 53 of /usr/home/wsadowicz/domains/mapawsparciaspoldzielni.pl/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/system/pager.func.php).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in bootstrap_pager() (line 95 of /usr/home/wsadowicz/domains/mapawsparciaspoldzielni.pl/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/system/pager.func.php).
Rodzaj wsparcia:
Pożyczki
Nazwa: Pożyczka płynnościowa
Skierowane do:
podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych oraz spółdzielni inwalidów i niewidomych
Warunki wsparcia:
przedsiębiorcy należący do sektora MŚP, działający powyżej 12 miesięcy, posiadający zamknięty minimum jeden rok obrotowy
Opis:

Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej PES (w tym dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19). Część pożyczki (po spełnieniu określonych warunków) może być umorzona. Kwota pożyczki wynosi do wysokości 25% wartości rocznego obrotu z działalności gospodarczej i nie więcej niż 100 tys. zł.
W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej, m.in. wynagrodzenia pracowników, zobowiązania publiczno-prawne, spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury, zatowarowanie, zakup półproduktów, koszty administracyjne, koszty zakupu drobnego wyposażenia, itp.
Warunkiem jest utworzenie osobnego konta, z którego będą ponoszone wydatki.

Instytucja wspierająca:
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Dane kontaktowe:

Towarzystwo Inwestycji
Społeczno-Ekonomicznych
Magdalena Czuchryta
e-mail: magdalena.czuchryta@tise.pl
tel.: 501 373 031,
(22) 636 07 40 w.49

FRP w Suwałkach
E-mail: biuro1otwii@frp.pl
Telefon: +48 87 565 14 11
+48 87 565 13 86
+48 519 437 643

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
tel. 74 66 44 810
e-mail: biuro@frw.pl

Rodzaj wsparcia:
Pożyczki
Nazwa: Pożyczka z Funduszu ES na start!
Skierowane do:
podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz innych podmiotów ES zgodnie z definicją zawartą KPRES.
Warunki wsparcia:
podmioty zatrudniające maksymalnie 250 pracowników, działające krócej niż 12 miesięcy.
Opis:

Maksymalna kwota jednej pożyczki 100 tysięcy złotych, przy czym jeden podmiot może pożyczyć maksymalnie 200 tysięcy złotych. Oprocentowanie na poziomie 0,11 % (może być obniżone do 0,06 % pod warunkiem stworzenia miejsca pracy). Okres spłaty: 5 lat, 6-miesięczna karencja. Zabezpieczenie: weksel in blanco. W określonych przypadkach Pośrednik Finansowy może nałożyć dodatkową formę zabezpieczenia.

Instytucja wspierająca:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
Dane kontaktowe:

E-mail: biuro1otwii@frp.pl
Telefon:
+48 87 565 14 11 +48 87 565 13 86
+48 519 437 643

Strona internetowa:
Rodzaj wsparcia:
Pożyczki
Nazwa: Pożyczka z Funduszu ES na rozwój.
Skierowane do:
podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz innych podmiotów ES zgodnie z definicją zawartą KPRES.
Warunki wsparcia:
podmioty zatrudniające maksymalnie 250 pracowników, działające powyżej 12 miesięcy.
Opis:

Maksymalna kwota jednej pożyczki może wynosić do 500 tysięcy złotych, przy czym jedna spółdzielnia może zaciągnąć maksymalnie 1 mln złotych. Oprocentowanie różni się w zależności od kwoty zaciągniętej pożyczki oraz spełnienia dodatkowych warunków i wynosi między 0,06 % a 1,98 %. Okres spłaty: 7 lat, 6-miesięczna karencja. Zabezpieczenie w formie weksla in blanco. W określonych przypadkach Pośrednik Finansowy może ustanowić dodatkowe formy zabezpieczenia.

Instytucja wspierająca:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
Dane kontaktowe:

E-mail: biuro1otwii@frp.pl
Telefon:
+48 87 565 14 11 +48 87 565 13 86
+48 519 437 643

Strona internetowa:
Error | Mapa wsparcia spółdzielni

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.