Pożyczka z Funduszu ES na rozwój

Rodzaj wsparcia: 
Opis: 

Maksymalna kwota jednej pożyczki może wynosić do 500 tysięcy złotych, przy czym jedna spółdzielnia może zaciągnąć maksymalnie 1 mln złotych. Oprocentowanie różni się w zależności od kwoty zaciągniętej pożyczki oraz spełnienia dodatkowych warunków i wynosi między 0,11 % a 7,5 %. Okres spłaty: 7 lat, 6-miesięczna karencja. Zabezpieczenie w formie weksla in blanco. W określonych przypadkach Pośrednik Finansowy może ustanowić dodatkowe formy zabezpieczenia.

Warunki wsparcia: 
podmioty zatrudniające maksymalnie 250 pracowników, działające powyżej 12 miesięcy.
Skierowane do: 
podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz innych podmiotów ES zgodnie z definicją zawartą KPRES
Instytucja wspierająca: 
TISE - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
Dane kontaktowe: 

Magdalena Czuchryta
e-mail: magdalena.czuchryta@tise.pl
tel. 501 373 031, (22) 636 07 40 w.49

Strona internetowa: 

www.tise.pl Zakładka: Oferta dla NGO/PES