Pożyczka z Funduszu ES na start!

Rodzaj wsparcia: 
Opis: 

Maksymalna kwota jednej pożyczki 100 tysięcy złotych, przy czym jeden podmiot może pożyczyć maksymalnie 200 tysięcy złotych. Oprocentowanie na poziomie 0,11 % (może być obniżone do 0,06 % pod warunkiem stworzenia miejsca pracy). Okres spłaty: 5 lat, 6-miesięczna karencja. Zabezpieczenie: weksel in blanco. W określonych przypadkach Pośrednik Finansowy może nałożyć dodatkową formę zabezpieczenia.

Warunki wsparcia: 
podmioty zatrudniające maksymalnie 250 pracowników, działające krócej niż 12 miesięcy
Skierowane do: 
podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz innych podmiotów ES zgodnie z definicją zawartą KPRES
Instytucja wspierająca: 
TISE - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
Dane kontaktowe: 

Magdalena Czuchryta
e-mail: magdalena.czuchryta@tise.pl
tel. 501 373 031, (22) 636 07 40 w.49

Strona internetowa: 

www.tise.pl Zakładka: Oferta dla NGO/PES